DORPSPLAN LOO / Brochure

Via het Dorpsplan hebben de bewoners van Loo een eigen visie en plan voor de toekomst van het dorp gemaakt en vastgelegd. Het gaat over alle mogelijke onderwerpen die van belang zijn voor het dorp en omgeving, vanaf nu tot 2025. Het Dorpsplan gaat over gewenste veranderingen en verbeteringen in het dorp, maar ook over het behoud van wat waardevol is.
In het ontwerp heb ik de positieve kanten van Loo nog eens extra benadrukt door grote karakteristieke foto’s van het dorp te gebruiken aangevuld met quotes over Loo die ik heb geplaatst in opvallende gekleurde pijlen om deze extra te benadrukken.


Het dorpsplan Loo is op 11 maart 2013 aan alle inwoners van Loo uitgereikt en is online in te zien via www.dorpsraadloo.nl

 

DORPSPLAN LOO_spreads1DORPSPLAN LOO_spreads2DORPSPLAN LOO_spreads3DORPSPLAN LOO_spreads5DORPSPLAN LOO_spreads4DORPSPLAN LOO_spreads6